​ដឹង​អត់​ថា ថៃ អតិជាតិបុត្រ​​ ចូល​ចិត្ត​ញ៉ាំ​អី​?

​ដឹង​អត់​ថា  ​ថៃ អតិជាតិបុត្រ ចូល​ចិត្ត​ញ៉ាំ​អី​? “បាយ​​សាច់​ជ្រូក ហើយ​ថែម​ពង​ទា​ខ ​មួយ​គ្រាប់​ទៀត​មក ដឹង​ថា​អែម​ហើយ​បង​អើយ ​សម្រាប់​ខ្ញុំ​នៅ​ពេល​ព្រឹក​នោះ ព្រោះ​ខ្ញុំ​ចូល​ចិត្ត​តែ​ញ៉ាំ​បាយ​ហ្នឹង”។  ​ ថៃ អតិជាតិបុត្រនិយាយ ​ពី​ចំណង់​ចំណូល​ចិត្ត​អាហារ​​របស់​ខ្លួន។

ទន្ទឹម​នឹង​ការ​ចូល​ចិត្ត​បាយ​ស្រូប​នេះ​ដែរ ថៃ អតិជាតិបុត្រ ពេល​ខ្លះ​ក៏​ប្ដូរ​ទៅ​ញ៉ាំ​បបរស​ ត្រី​ងៀត​អី​ខ្លះ​ដែរ ប៉ុន្តែ​មិន​ជា​ញឹកញាប់​ដូច​បាយ​សាច់​ជ្រូក​ទេ ព្រោះ​ព្រលឹម​ឡើង​រូប​គេ​រត់​ហាត់​ប្រាណ​នៅ​ស្ដាត​ចាស់ ដូច្នេះ​ហើយ​អស់​កម្លាំង​ដាក់​បាយ​សាច់​ជ្រូក ទើប​អាច​ទប់ទល់​បាន៕

Comments

comments