គួរឱ្យស្រឡាញ់ម៉េះ! ការ៉ាកេតតូច ឃើញហើយមិនសរសើរមិនបាន ពិតជាសម្ដែងសមណាស់ (មានវីដេអូ)

រឿង “បុព្វេសន្និវាស” ដែលជារឿងភាគបុរាណថៃ កំពុងតែល្បីក្នុងពេលនេះ គឺមានអ្នកគាំទ្រ នឹងត្រាប់តាមច្រើនណាស់ ជាពិសេសគឺត្រាប់តាម តួឯកស្រី ដែលមានឈ្មោះថា ការ៉ាកេត។

តួយ៉ាង ដូចអូនតូចម្នាក់នេះ បានស្លៀកសម្លៀកបំពាក់បែបបុរាណ ហើយសម្ដែងតាមតួនាង ការ៉ាកេត ឃើញហើយមិនសរសើរមិនបាន ពិតជាគួរឱ្យស្រឡាញ់ណាស់។ប្រភព : Ah Lee Imei

Comments

comments